Gỗ
Cao su

 
Gỗ | Cao su
CAO SU TỰ NHIÊN
SVR3L - SVR5 - SVRCV50/60 . . .
L sản phẩm cao su thiên nhiên cao cấp có giá trị cao được sử dụng nhiều trong các ng nh đòi hỏi yêu cầu cao về độ bám dính như chế tạo vỏ xe đua, vỏ xe máy bay .
View Large
RSS3
View Large
SVR3L
SVR10 - SVR20
View Large
SRV10
View Large
SRV20
Cao su hổn hợp
Công ty đã đầu tư 1 nh máy chế bíến cao su phức hợp với các th nh phần h m lượng theo yêu cầu khách h ng.
Hiện tại HOÀNG DŨNG sản xuất C8 phức hợp 8VRL v SVR10 với công thức:

SVR3L, ( SVR10 ) 95%
SBR1502 4.5%
S.A 0.5%
View Large
Cao su hỗn hộp SVR3L
View Large
Cao su hỗn hộp SVR10
CBK5L - CSK5 - CSK10: Sản phẩm kinh doanh
L sản phẩm có nguồn gốc Cambodia được sản xuất trên những dây chuyền hiện đại đạt chất lượng, tiêu chuẩn tương đương các sản phẩm Việt Nam tương ứng. SVR3L - SVR5 - SVR10

Được khách h ng tin cậy về chất lượng v đặt h ng thường xuyên.
Top
 
Bản quyền © 2003 Công ty TNHH HOÀNG DŨNG . Phát triển bởi TD&T