Gỗ
Cao su

 
Gỗ | Cao su
GỖ CAO SU XẺ
Sản phẩm gỗ của chúng tôi l gổ cao su xẻ với nhiều chủng loại kích thước
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu hợp tác với các đối tác trong việc sản xuất gỗ chế biến, 4 mặt, 2 mặt, v gỗ dán các loại phục vụ cho sản xuất đồ gỗ cao cấp.

Đóng gói:
Gỗ xẻ thanh được đóng th nh kiện hỗn hợp có cùng chiều d i, đai nẹp chắc chắn đáp ứng điều kiện vận chuyển đường biển v đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu.
Qui cách gỗ:
26 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
30 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
32 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
35 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
40 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
45 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
50 x ( with 60.70.80....300 ) x ( length 300/400.....1200 ) mm
Hoặc thanh vuông khác
45 x 45 x chiều d i
50 x 50 x chiều d i
.......
75 x 75 x chiều d i
Công ty có thể đáp ứng yêu cầu về chủng loại, qui cách theo đơn đặt h ng.
View Large
View Large
View Large
View Large
View Large
View Large
Top
 
Bản quyền © 2003 Công ty TNHH HOÀNG DŨNG . Phát triển bởi TD&T